201401.14
0

Belastingplan 2014 in werking getreden

Het Belastingplan 2014 is in werking getreden. Daarmee is (oa) de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen per 1 januari 2014 komen te vervallen. Ook zullen vanaf 1 juli 2014 G-rekeningen bij banken worden vervangen voor een “Depotservice” bij de Belastingdienst. De AOW leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 2 maanden. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/wat_verandert_er_voor_u_in_2014#Stamrechtvrijstellingvervaltper1januari2014