202007.16
0

Check vaststellingsovereenkomst

Wil uw werkgever u ontslaan? Heeft u een beëindigingsvoorstel of vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan loont het de moeite om zich door een gespecialiseerd arbeidsrecht te laten adviseren en namens u te laten onderhandelen. In onze ervaring leidt dit doorgaans tot (aanzienlijk) een beter resultaat. Lees hier hoe wij u kunnen helpen:

201703.13
0

Het belang van een goede vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever en werknemer met elkaar willen afspreken dat het dienstverband in goed overleg wordt beëindigd, wordt dit vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst (VSO). Voor beide is het van belang dat de afspraken duidelijk en compleet zijn. Wat moet er tenminste in staan? Einddatum Bij het vaststellen van de einddatum moet in ieder geval rekening…

201703.13
0

Relatiebeding is ook een concurrentiebeding

De Hoge Raad wees weer een interessant arrest vorige week (klik hier voor de hele uitspraak). Onderwerp van het geschil was de vraag of een relatiebeding ook onder de wettelijke regels voor een concurrentiebeding valt en of werkgever kon aantonen dat dit beding rechtsgeldig was overeengekomen. Een werknemer was is in dienst geweest van een…

201502.19
0

WWZ – Wat wijzigt er per 1 januari 2015?

In 2015 gaat er veel veranderen in het arbeidsrecht: de Wet Werk in Zekerheid wordt vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd. Het doel van deze gewijzigde wetgeving is onder meer om werknemers snel(ler) een contract voor onbepaalde tijd te geven. Per 1 januari 2015 worden er vooral enkele nieuwe beperkingen gesteld aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde…

201406.14
0

Werk en Zekerheid aangenomen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer en zal op 1 januari 2015 respectievelijk 1 januari 2016 in werking treden. De wet beoogt de rechtspositie van flexwerkers te versterken, het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en eerlijker te maken, en (o.a.) de WW te hervormen. Enkele belangrijke wijzigingen om mee…