Vanaf vandaag: Aanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
202004.01
0

Vanaf vandaag: Aanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

We zouden het bijna vergeten in deze Coronatijd, maar vanaf vandaag is het loket van UWV geopend voor het indienen van een Aanvraag compensatie transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Nog even in het kort: Voorwaarden compensatie transitievergoeding Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden: de werknemer is na 1 juli 2015…

201909.13
0

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): belangrijke wijzigingen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 komen er weer diverse wijzigingen in het arbeidsrecht met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Kern van de WAB is dat het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker wil maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de verschillen tussen vaste contracten en flexibele arbeid kleiner te maken….

201809.20
0

Gedeeltelijk ontslag kan leiden tot aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad volgt dat een vermindering van de arbeidsduur kan leiden tot de verplichting van de werkgever om een gedeeltelijke transitievergoeding te betalen. In deze zaak had een docente in het voortgezet een nagenoeg fulltime aanstelling. Na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid kreeg zij een gedeeltelijke WIA uitkering. Werkgever…

201804.04
0

Ontslag op staande voet en toch recht op transitievergoeding

In de WWZ is opgenomen dat een werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding als hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In een recente uitspraak van de Hoge Raad ging het om een werknemer die op staande voet was ontslagen. Dat kan alleen als er een ‘dringende reden’ is. De werkgever vond daarom dat hij verwijtbaar…

201611.07
0

Transitievergoeding per 1 januari 2017

De maximale transitievergoeding wordt met ingang van 1 januari 2017 door de jaarlijkse indexering verhoogd van € 76.000 naar € 77.000 bruto. Voor werknemers met een brutojaarsalaris boven de € 77.000 is de maximum transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

201604.04
0

Lagere transitievergoeding, is dat mogelijk?

Onder de WWZ is wettelijk precies bepaald wat de hoogte van de transitievergoeding is. Soms valt de transitievergoeding echter toch lager uit, bijvoorbeeld doordat transitie- of inzetbaarheidskosten in aftrek kunnen worden genomen. Lees hier alles over de hoogte van de transitievergoeding.

201509.18
0

Transitievergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Met de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015 kan een werkgever niet langer zelf de ontslagroute kiezen. Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte moet hij toestemming vragen aan UWV. Alle andere ontslaggronden (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en dergelijke) worden door de kantonrechter beoordeeld. Ongeacht welke…