202110.28
0

Volkskrantredacteur onterecht wegens #metoo verwijt ontslagen

Waar rook is, is niet altijd vuur, zo blijkt wel uit deze zaak.
De Volkskrant redacteur is volgens het Gerechtshof Amsterdam ten onrechte wegens #metoo verwijt ontslagen. De Volkskrant moet een billijke vergoeding van E 370.000 bruto aan de redacteur betalen.
Volgens het Hof heeft de redacteur weliswaar qua toonzetting, bewoordingen en tijdstippen van zijn (social media) berichten aan de betrokken schrijfsters, zich onvoldoende rekenschap gegeven van zijn machtspositie als recensent, maar is niet komen vast te staan dat de redacteur misbruik van zijn functie had gemaakt, aldus het Hof. Naast recensies schrijven behoorde het onderhouden van een netwerk ook tot zijn functietaken. De Volkskrant is te hard van stapel gelopen en had het interne onderzoek deugdelijker moeten inrichten, onder andere met hoor en wederhoor. De Volkskrant is ten onrechte niet ingegaan op het aanbod van de redacteur om excuses te maken aan de betrokken schrijfsters, op een andere functie binnen de krant te werken, en tot mediation. De Volkskrant heeft daarmee prematuur besloten tot ontslag. Daarom moet de krant nu een billijke vergoeding betalen die het verlies van de arbeidsovereenkomst compenseert. Het Hof gaat ervan uit dat de redacteur nog wel 5 jaar in dienst was geweest bij DPG Media en door alle rumoer, en zijn leeftijd, niet gemakkelijk meer een baan vindt op dit niveau. Daarom kent het Hof 370.000 billijke vergoeding toe. De redacteur had overigens om 888.930 euro gevraagd.