201706.30
0

Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 vinden er weer een aantal belangrijke (wets)wijzigingen plaats. De belangrijkste zijn de wijziging van de Arbowet en verhoging van het minimumloon. Arbeidsomstandighedenwet De Arbowet is per 1 juli 2017 aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. Vanaf morgen moeten werkgevers een basiscontract hebben met de arbodienstverlener waarin onder andere…

201703.09
0

Wijziging Arbowet aangenomen door Eerste Kamer

Op 25 januari jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Doel van deze wetswijziging is de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken. Belangrijkste wijzigingen zijn: versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners; verduidelijken van de adviserende rol van…

201611.15
0

Week van de Werkstress: vraag nu subsidie aan!

Gisteren is de Week van de Werkstress gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor werkstress en burnout en preventiemaatregelen daarvoor worden gezocht. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een (te)hoge werkdruk, waardoor ongeveer een miljoen…

201401.14
0

Werkstress belangrijke oorzaak ziekteverzuim

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is de Psychosociale Arbeidsbelasting (“PSA”) beroepsziekte nummer 1 in ons land. Hoe heeft het zover kunnen komen? Het Ministerie noemt als oorzaken hoge werkdruk en ongewenst gedrag van collega’s. Hiernaast¬†zie ik twee oorzaken die…