201905.17
0

Minder uren werken kan leiden tot recht op transitievergoeding, maar alleen als dit op tijd wordt aangevraagd

In het ‘Kolom’ arrest waarover wij eerder schreven (zie hier) heeft de Hoge Raad bepaald dat bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst (daaronder valt ook een door omstandigheden gedwongen vermindering van de arbeidstijd) het recht op een transitievergoeding ontstaat. Een transitievergoeding moet wel binnen 3 maanden na het (gedeeltelijke) einde van de arbeidsovereenkomst worden…

#me too blijft ons bezighouden
201905.16
0

#me too blijft ons bezighouden

De storm is sinds de eerste #metoo onthullingen in 2017, niet meer gaan liggen, met als tragisch dieptepunt de recente publicaties rondom hoogleraar Arbeidsrecht R.B. aan de UvA. Waar iemand in de jaren ’90 en ’00 wellicht nog gemakkelijk mee weg was gekomen, is dat anno 2019 volstrekt undone en zeker als er sprake is…

Luijkx @ Vanduyneveldt bij HartvanNederland
201905.02
0

Luijkx @ Vanduyneveldt bij HartvanNederland

Naar aanleiding van het verschijnen van het Rapport Fokkens over de liefdesrelatie binnen de top van het OM, werden wij geïnterviewd door Hart van Nederland. Kijk hier de uitzending terug.

201902.14
0

Deliveroo en Uber, ingrijpende uitspraken voor de platformeconomie

Een belangrijke overwinning voor vakbond FNV; Rechtbank Amsterdam heeft voor recht verklaard dat alle Deliveroo bezorgers in feite een arbeidsovereenkomst hebben met Deliveroo. Zij mogen deze claimen bij Deliveroo op basis van deze uitspraak, welke op een cruciaal moment lijkt te komen in de maatschappelijke discussie over platformisering van arbeid en de “gig economy”. De…

201902.06
0

Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen door aanpassingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een cumulatiegrond waardoor ontslag ook mogelijk…

201901.04
0

Wat is er gewijzigd per 1 januari 2019?

WIEG De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) is in werking getreden. Deze wet geeft werknemers geboorteverlof na de bevalling van hun partner. Werknemers die 5 dagen per week werken, krijgen recht op 5 dagen vrij. Werkt men minder uren per week, dan geldt dat dit partnerverlof 1 maal het aantal werkuren per week is. Vanaf…

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
201811.20
0

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 7 november jl heeft minister Koolmees het voorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) aan de Tweede Kamer gestuurd. Met dit Wetsvoorstel wordt beoogd de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Dit houdt een aantal belangrijke wijzigingen in: Oproepcontract Een oproepkracht moet minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever en…

201811.06
0

Vanaf 1 januari 2019 langer geboorteverlof voor partner

Op 2 oktober jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) aangenomen. Dit houdt in dat de partner vanaf 1 januari 2019 langer verlof krijgt in de kraamperiode. Het wettelijke kraamverlof voor de partner bedraagt nu nog twee dagen. Daarnaast heeft de partner recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf 1…

Wanneer je een DPIA moet uitvoeren
201810.05
0

Wanneer je een DPIA moet uitvoeren

De AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht, maar nog niet alle bedrijven zijn “AVG-proof”. Een belangrijke (eerste) stap is om de processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, in kaart te brengen voor het “register”. Welke gegevens, voor welk doel, zijn de data geminimaliseerd, zijn er technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen? Voor sommige verwerkingen met…

201809.20
0

Gedeeltelijk ontslag kan leiden tot aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad volgt dat een vermindering van de arbeidsduur kan leiden tot de verplichting van de werkgever om een gedeeltelijke transitievergoeding te betalen. In deze zaak had een docente in het voortgezet een nagenoeg fulltime aanstelling. Na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid kreeg zij een gedeeltelijke WIA uitkering. Werkgever…