202007.16
0

Check vaststellingsovereenkomst

Wanneer de werkgever een werknemer wil ontslaan, doet hij de werknemer een beëindigingsvoorstel, om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dit gebeurt via een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Hoe weet u als werknemer of dit een goede “deal” is, die recht doet aan uw belangen? Rechtsbijstandsverzekeraars adviseren in onze ervaring werknemers té vaak, en té snel, om het eerste voorstel van de werkgever te accepteren.

Dat is jammer, want de werknemer verkeert vaak in een betere onderhandelingspositie dan hij denkt. De werkgever wil liever niet een hele procedure doorlopen bij UWV of de rechter.

Het loont om een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Deze checkt de vaststellingsovereenkomst. En onderhandelt over voorwaarden die beter moeten. Wij checken de vaststellingsovereenkomst in ieder geval op (kort gezegd) de volgende zaken:

 1. Check van de gestelde ontslaggrond, en zonodig afspiegelingsbeginsel (dus, bij bedrijfseconomische redenen, is er inderdaad sprake van een noodzaak tot herstructurering en leidt dit ook daadwerkelijk tot boventalligheid van deze werknemer?)
 2. Is de vaststellingsovereenkomst “WW-proof”?
 3. Is geen sprake van opzegverboden?
 4. Is de “fictieve” opzegtermijn in acht genomen? (zoniet dan schort UWV de WW-uitkering op)
 5. Berekening van de wettelijke transitievergoeding;
 6. Is er aanleiding om meer dan de wettelijke transitievergoeding te eisen (is de grondslag discutabel, handelt de werkgever in strijd met goed werkgeverschap of zelfs ernstig verwijtbaar)?
 7. Worden de vakantiedagen uitbetaald?
 8. Wat is er geregeld voor doorbetaling van de secundaire arbeidsvoorwaarden en wanneer moeten de bedrijfseigendommen ingeleverd?
 9. Ontheffing uit het concurrentie-relatiebeding?
 10. Getuigschrift en/of referenties?
 11. Uitleg en check van de finale kwijting, realiseert de werknemer wat hij/zij daarmee opgeeft?

Wij hebben ruime ervaring in het checken van een vaststellingsovereenkomst en voeren op professionele wijze de onderhandeling. Hierin gaan wij altijd voor het optimale resultaat. Ook kijken wij kritisch naar de formulering, nu deze heel precies moet zijn. Wij doen tekstvoorstellen wanneer iets onduidelijk of onredelijk is.

Juridische kosten? Vaak biedt de werkgever een juridisch budget aan om de vaststellingsovereenkomst te laten toetsen. Maar ook als dit budget heel beperkt is, of u heeft een rechtsbijstandsverzekering, kunt u nog altijd beter af zijn met de assistentie van een ervaren arbeidsrecht advocaat. Wij zijn transparant in ons uurtarief, en kijken graag naar de mogelijkheden. Bijvoorbeeld of u al recht hebt op een vrije advocaatkeuze of een second opinion.

U bent van harte welkom om vrijblijvend contact met ons op te nemen, via info@lvdadvocaten.nl of via tel. 071 – 737 03 39.