Onze aanpak

Een praktische en kosten efficiënte aanpak staat bij Luijkx & Van Duyneveldt voorop. Praktisch, betrokken en creatief. En in begrijpelijke taal. Wij staan zowel werkgevers- als werknemers bij.

Onderhandelen en bemiddelen is een belangrijk deel van ons werk. Als het kan, lossen we de zaak graag in goed overleg op. Het voeren van een procedure is soms noodzakelijk. Wij formuleren de juridische argumenten en staan voor uw belang.

We delen graag onze kennis en ervaring met u. Inmiddels beschikken wij over een grote database met up-to-date modellen, die wij voor u op maat kunnen maken. Wij houden regelmatig seminars over actuele onderwerpen in het arbeidsrecht, ook bij onze cliënten.

U kunt bij ons ook terecht voor een HR Abonnement, waarbij uw HR Manager of Business Partner voor een vast bedrag het gehele jaar door kan sparren en vragen voorleggen.

Onze expertise gebieden

 • Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden
 • Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden (personeelshandboek)
 • Burnout (psychosociale aandoeningen)
 • Collectief ontslag
 • CAO / Bedrijfstakpensioenfonds
 • Expatriates
 • Individueel ontslag
 • Klokkenluiden
 • Overgang van onderneming
 • Procederen inzake (o.a.) ontslag, concurrentiebeding, arbeidsvoorwaarden, loonvordering
 • Privacy
 • Reorganisatie en herstructurering
 • Seksuele intimidatie / grensoverschrijdend gedrag
 • Statutair bestuurder
 • Transitievergoeding en compensatieregeling
 • Uitkering (WW, WIA, ZW)
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ziekte- en re-integratie