201809.20
0

Gedeeltelijk ontslag kan leiden tot aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad volgt dat een vermindering van de arbeidsduur kan leiden tot de verplichting van de werkgever om een gedeeltelijke transitievergoeding te betalen. In deze zaak had een docente in het voortgezet een nagenoeg fulltime aanstelling. Na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid kreeg zij een gedeeltelijke WIA uitkering. Werkgever…

201804.04
0

Ontslag op staande voet en toch recht op transitievergoeding

In de WWZ is opgenomen dat een werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding als hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In een recente uitspraak van de Hoge Raad ging het om een werknemer die op staande voet was ontslagen. Dat kan alleen als er een ‘dringende reden’ is. De werkgever vond daarom dat hij verwijtbaar…

201803.26
0

Werkgever kan geen beroep doen op opzegverbod

In een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwaarden ging het om de vraag of een werkgever ook een beroep kan doen op een opzegverbod. Een leuke uitspraak nu de meeste werkgevers dit niet snel zullen doen. De werkgever had er in dit geval uiteraard een ander belang bij: hij wilde de transitievergoeding niet betalen. Het ging…

201711.16
0

Hoe zat het ook al weer met de ontbindende voorwaarde?

Een contract voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaalde periode maar ook voor een project, waarbij de beëindiging van het project dan het einde van de arbeidsovereenkomst betekent (de ontbindende voorwaarde). Met de toename van dit soort flexibele contracten een nuttige uitspraak van de kantonrechter Amsterdam (JAR 2017/260). Deze kwestie betrof een werkneemster…

201706.08
0

Informeren collega’s over niet-naleven CAO geen reden ontslag op staande voet

Een medewerker marketing van een koekjesfabriek kwam er achter dat de werkgever zich niet hield aan de CAO Zoetwaren. Zijn werkgever vroeg hem dit niet aan zijn collega’s te vertellen, maar hij deed dat wel. Ook vroeg hij om het personeel bij elkaar te roepen om een personeelsvertegenwoordiging op te richten. De werkgever gaf hem vervolgens…

201703.17
0

Wanneer begint de proeftijd?

Het komt in praktijk nog wel eens voor dat een nieuwe werknemer al enige werkzaamheden verricht voordat de arbeidsovereenkomst formeel is begonnen. Dat kan tot de vraag leiden wanneer de proeftijd in dat  geval begint te lopen. Over deze kwestie oordeelde het Hof Amsterdam vorige maand. Werknemer zou op 1 juni beginnen met zijn arbeidsovereenkomst…

201703.13
0

Relatiebeding is ook een concurrentiebeding

De Hoge Raad wees weer een interessant arrest vorige week (klik hier voor de hele uitspraak). Onderwerp van het geschil was de vraag of een relatiebeding ook onder de wettelijke regels voor een concurrentiebeding valt en of werkgever kon aantonen dat dit beding rechtsgeldig was overeengekomen. Een werknemer was is in dienst geweest van een…

201612.05
0

Derde Voortgangsbrief WWZ naar Tweede Kamer

Afgelopen week verscheen de Derde Voortgangsbrief WWZ van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Hieruit blijkt dat de kosten van ontslag voor werkgevers lager zijn geworden: de aan een werknemer te betalen vergoeding is gemiddeld 43 % lager dan voor de invoering van de…

201604.04
0

Lagere transitievergoeding, is dat mogelijk?

Onder de WWZ is wettelijk precies bepaald wat de hoogte van de transitievergoeding is. Soms valt de transitievergoeding echter toch lager uit, bijvoorbeeld doordat transitie- of inzetbaarheidskosten in aftrek kunnen worden genomen. Lees hier alles over de hoogte van de transitievergoeding.

201602.29
0

Let op de korte vervaltermijnen onder de WWZ!

De WWZ heeft diverse wijzigingen in het ontslagrecht meegebracht wat betreft procedures en vergoedingen. Wat echter nog niet bij iedereen bekend blijkt te zijn, is dat de WWZ ook strikte vervaltermijnen kent voor het kunnen instellen van een vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van een ontslag op staande voet of wegens het niet in acht nemen…