201503.10
0

Werkkostenregeling per 1 januari 2015

De Werkkostenregeling is definitief ingevoerd, met ingang van 1 januari 2015 kan slechts 1,2% van de totale bruto loonsom van de onderneming, onbelast aan vergoedingen aan werknemers worden besteed. Dit was in 2014 nog 1,5%. Vergoedingen boven deze 1,2% zullen worden belast met een eindloonheffing van 80%. Alles wat de werknemer uit de arbeidsovereenkomst geniet,…

201401.14
0

Belastingplan 2014 in werking getreden

Het Belastingplan 2014 is in werking getreden. Daarmee is (oa) de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen per 1 januari 2014 komen te vervallen. Ook zullen vanaf 1 juli 2014 G-rekeningen bij banken worden vervangen voor een “Depotservice” bij de Belastingdienst. De AOW leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 2 maanden. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/wat_verandert_er_voor_u_in_2014#Stamrechtvrijstellingvervaltper1januari2014

201301.24
0

De werkkostenregeling komt eraan

Per 1 januari 2015 dient de Werkkostenregeling door elke onderneming te worden toegepast. Let op: de Werkkostenregeling komt in veel gevallen neer op een belastingverhoging. Bij de werkkostenregeling mag een bedrag gelijk aan 1,5% van de totale loonsom worden “aangewezen” als onbelaste vergoedingen. De werkgever is vrij om te bepalen welke vergoedingen als onbelaste vergoedingen…