201301.24
0

De werkkostenregeling komt eraan

Per 1 januari 2015 dient de Werkkostenregeling door elke onderneming te worden toegepast. Let op: de Werkkostenregeling komt in veel gevallen neer op een belastingverhoging.

Bij de werkkostenregeling mag een bedrag gelijk aan 1,5% van de totale loonsom worden “aangewezen” als onbelaste vergoedingen. De werkgever is vrij om te bepalen welke vergoedingen als onbelaste vergoedingen worden aangewezen. Dit forfait is voor veel werkgevers echter veel beperkter dan wat zij op dit moment gewend zijn om belastingvrij te vergoeden.

Om aan de nieuwe belastingwetgeving te voldoen, zullen bepaalde arbeidsvoorwaarden niet meer te handhaven zijn. Het alternatief is namelijk een eindheffing van 80%. Dit kan inhouden dat vergoedingen dienen te worden beëindigd of gemaximeerd, hetgeen een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden zal inhouden.

http://www.belastingdienst.nl/