202110.29
0

Leaseauto geen onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde

Over de vraag of een werkgever de aan de werknemer ter beschikking gestelde leaseauto mag terugvragen, is al veel geprocedeerd. Doorgaans is de lijn in de rechtspraak dat een leaseauto die ook privé mag worden gebruikt, een arbeidsvoorwaarde is. En een arbeidsvoorwaarde mag niet zomaar eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd. In 2019 werd de Rabobank in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam daardoor in het ongelijk gesteld toen de bank aan 29 werknemers de auto had teruggevraagd omdat zij onvoldoende zakelijke kilometers per jaar reden.

Uit een recente uitspraak blijkt dat het Hof Den Bosch daar anders over denkt. In deze zaak reed een werknemer van de rechtsvoorganger van Vodafone (Ericsson) gedurende 13,5 jaar in een auto van de zaak. Hij had de auto gekregen onder de voorwaarde dat hij meer dan 12.000 zakelijke kilometers per jaar zou rijden. Op meerdere momenten had de werkgever herhaald dat er voorwaarden waren verbonden aan de terbeschikkingstelling van de auto. Werknemer had daar niet tegen geprotesteerd.

Nadat Vodafone met Ziggo was gaan samenwerken, had VodafoneZiggo aan werknemer laten weten dat vanaf oktober 2018 een nieuw mobiliteitsbeleid zou gaan gelden. Hierdoor komt werknemer niet meer in aanmerking voor een leaseauto. In plaats daarvan zou hij tot uiterlijk 15 oktober 2025 maandelijks een mobiliteitsvergoeding gaan ontvangen. Werknemer heeft zijn leaseauto per 1 januari 2019 ingeleverd en heeft bij de rechtbank en vervolgens bij het Hof gevorderde dat hij zijn auto zou terugkrijgen.

Het Hof vond van belang dat er bij herhaling een duidelijke voorwaarde (tenminste 12.000 zakelijke kilometers) aan het behouden van de auto was verbonden, dat was medegedeeld dat na afloop van dit contract opnieuw zou worden bepaald of werknemer in aanmerking zou komen voor een leaseauto en hij daar niet tegen had geprotesteerd en dat de Ondernemingsraad had ingestemd met het nieuwe mobiliteitsbeleid.

Een toch verrassende uitspraak gezien de eerdere uitspraken en goed nieuws voor werkgevers die de auto van de zaak niet onvoorwaardelijk ter beschikking willen stellen. Wel altijd nuttig om de voorwaarden voor de auto van de zaak goed schriftelijk vast te leggen en te herhalen.