201503.10
0

Aftopping pensioenen per 1 januari 2015

Het Kabinet Rutte II kan geen daadkracht ontzegd worden; per 1 januari 2015 zijn substantiële wijzigingen doorgevoerd in de fiscale sfeer. Omdat men ouder wordt en langer moet doorwerken, is ook de maximale premieopbouw verlaagd. Voor mensen met een middelloonregeling geldt dat zij maximaal 1,875% van het brutoloon onbelast mogen sparen. Voor eindloonregelingen wordt dit…

201404.07
0

Klijnsma streeft naar nieuw pensioenstelsel

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft een nieuw pensioensysteem voor ogen, waarbij werknemer en werkgever een vaste premie betalen en de pensioenfondsen minder snel moeten korten op de pensioenuitkeringen dan nu het geval is. Het risico van de behaalde resultaten zal meer bij de werknemer komen te liggen. De Staatssecretaris wint nog advies in bij de SER….