201503.10
0

Aftopping pensioenen per 1 januari 2015

Het Kabinet Rutte II kan geen daadkracht ontzegd worden; per 1 januari 2015 zijn substantiële wijzigingen doorgevoerd in de fiscale sfeer. Omdat men ouder wordt en langer moet doorwerken, is ook de maximale premieopbouw verlaagd. Voor mensen met een middelloonregeling geldt dat zij maximaal 1,875% van het brutoloon onbelast mogen sparen. Voor eindloonregelingen wordt dit 1,657%. Voor beschikbare premieregelingen geldt een vergelijkbare aanpassing. Daarmee dient in 40 jaar een pensioen te worden gerealiseerd van 75% van het gemiddelde loon.
Daarnaast wordt de fiscale ruimte om onbelast pensioen op te bouwen, het “pensioengevend” loon beperkt tot EUR 100.000, de zogenaamde “aftopping van pensioenen”. Boven dit bedrag kan alleen netto pensioen of netto lijfrente worden opgebouwd. De premie voor dit product wordt betaald uit het nettoloon. Wijziging van de pensioenovereenkomst en nieuwe afspraken met de pensioenuitvoerder zullen noodzakelijk zijn.