201404.07
0

Klijnsma streeft naar nieuw pensioenstelsel

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft een nieuw pensioensysteem voor ogen, waarbij werknemer en werkgever een vaste premie betalen en de pensioenfondsen minder snel moeten korten op de pensioenuitkeringen dan nu het geval is. Het risico van de behaalde resultaten zal meer bij de werknemer komen te liggen. De Staatssecretaris wint nog advies in bij de SER. Eerst in 2015 volgt een wetsvoorstel voor het nieuwe Pensioenstelsel.

Het is goed dat wordt onderzocht hoe ons unieke pensioenstelsel toekomstbestendig kan worden gemaakt. Het huidige systeem lijkt onbetaalbaar te worden als gevolg van de vergrijzing.

Een verplichte premie voor werkgever en werknemer is uiteraard geboden. Het is immers veel aanlokkelijker om geld uit te geven dan het te reserveren.

Naar mijn idee behoeft het voorstel van Klijnsma, waarin pensioenfondsen minder snel mogen korten, echter verdere reflectie. Voor de jongere generaties is immers niet duidelijk of, en wanneer zij een pensioen zullen genieten. Zij weten alleen dat zij langer doorwerken en al die tijd premie betalen. Als de pensioenfondsen niet mogen korten, dan betekent dat in feite een greep uit de kas van de toekomst. Dat is voor de jongere generaties weinig aanlokkelijk. Als er minder geld in de pot is, omdat er minder premie inkomsten zijn als gevolg van vergrijzing, en de beleggingsresultaten tegenvallen, dan dient er ook minder te worden uitgekeerd.

Een nieuw pensioenstelsel moet een antwoord bieden op het vraagstuk van solidariteit tussen de verschillende generaties. Of het  voorstel van Klijnsma daarin voorziet, is nog niet duidelijk.