201503.10
0

Werkkostenregeling per 1 januari 2015

De Werkkostenregeling is definitief ingevoerd, met ingang van 1 januari 2015 kan slechts 1,2% van de totale bruto loonsom van de onderneming, onbelast aan vergoedingen aan werknemers worden besteed. Dit was in 2014 nog 1,5%. Vergoedingen boven deze 1,2% zullen worden belast met een eindloonheffing van 80%. Alles wat de werknemer uit de arbeidsovereenkomst geniet, is loon. Daarbij is de wetgever vrij drastisch te werk gegaan. Bepaalde vergoedingen tellen niet mee voor deze “vrije ruimte” van 1,2%, en kunnen worden aangemerkt als “vrijgestelde aanspraak” (pensioen), “nihilwaardering” (voorzieningen op de werkplek), of “gerichte vrijstelling” (reizen met eigen auto a EUR 0,19 per kilometer of openbaar vervoer, opleidingen en congressen (zolang daar geen element van “ontspanning” in zit), vakliteratuur. Voor het verstrekken van bijvoorbeeld laptops, I-pads en dergelijke zal aan het “noodzakelijkheidscriterium” moeten worden getoetst of dit onbelast kan. Per saldo betekent de Werkkostenregeling een forse beperking van de onbelaste vergoedingen, met als mogelijk gevolg dat werkgevers noodgedwongen voorheen onbelaste (netto) vergoedingen, “eenzijdig” moeten wijzigen.