201706.30
0

Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 vinden er weer een aantal belangrijke (wets)wijzigingen plaats. De belangrijkste zijn de wijziging van de Arbowet en verhoging van het minimumloon.

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbowet is per 1 juli 2017 aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. Vanaf morgen moeten werkgevers een basiscontract hebben met de arbodienstverlener waarin onder andere staat dat de medewerker recht heeft op een second opinion aanvragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts, dat de bedrijfsarts de werkplek moet kunnen bezoeken, dat de bedrijfsarts mag overleggen met de OR en dat hij meer adviserende taken krijgt.

Wet minimumloon

Het minimumloon stijgt van € 1.551,60 naar € 1.565,40 bruto per maand. Tevens wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 herzien. Vanaf deze datum geldt het algemene minimumloon vanaf 22 jaar, in plaats vanaf 23 jaar.

Voor alle bedragen en meer info, zie de website van de Rijksoverheid