202004.01
0

Vanaf vandaag: Aanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

We zouden het bijna vergeten in deze Coronatijd, maar vanaf vandaag is het loket van UWV geopend voor het indienen van een Aanvraag compensatie transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Nog even in het kort:

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is na 1 juli 2015 ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen door een aantal documenten mee te sturen waaruit blijkt:

  • dat er een arbeidsovereenkomst was;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
  • dat er een transitievergoeding is betaald (bijvoorbeeld bankafschrift);
  • hoe de transitievergoeding is berekend

De aanvraag kan via EHerkenning bij UWV worden ingediend, zie https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/index.aspx