201502.19
0

WWZ – Wat wijzigt er per 1 januari 2015?

In 2015 gaat er veel veranderen in het arbeidsrecht: de Wet Werk in Zekerheid wordt vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd. Het doel van deze gewijzigde wetgeving is onder meer om werknemers snel(ler) een contract voor onbepaalde tijd te geven.

Per 1 januari 2015 worden er vooral enkele nieuwe beperkingen gesteld aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd:

Aanzegplicht

Minstens een maand voor afloop van de overeenkomst moet de werkgever aan de werknemer laten weten of het contract zal worden verlengd. Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die voor 6 maanden of langer zijn aangegaan. Ook moet de werkgever laten weten onder welke voorwaarden de verlenging zal plaatsvinden.

Is een werkgever te laat met aanzeggen dan moet hij een boete betalen gelijk aan de periode dat hij te laat is met een maximum van een maandsalaris.

Proeftijd

In contracten korter dan 6 maanden mag geen proeftijd worden opgenomen. Verder blijven de regels voor de proeftijd gelijk:

Voor contracten langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar mag je een proeftijd van een maand afspreken. Voor contract langer dan 2 jaar en voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn.

Concurrentiebeding

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet in dat geval schriftelijk motiveren om welke belangen het gaat en waarom die belangen een concurrentiebeding nodig maken.  Het moet dan gaan om specifieke werkzaamheden of functies die zodanig zijn dat het nadeel van de werknemer bij dit beding niet opweegt tegen de bescherming van de werkgever. Dit moet bovendien zo zijn op het moment van sluiten van de arbeidsovereenkomst als ook op het moment dat de werkgever het beding inroept. Concurrentiebedingen die al voor 1 januari 2015 zijn gesloten blijven gewoon geldig.