201703.13
0

Het belang van een goede vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever en werknemer met elkaar willen afspreken dat het dienstverband in goed overleg wordt beëindigd, wordt dit vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst (VSO). Voor beide is het van belang dat de afspraken duidelijk en compleet zijn. Wat moet er tenminste in staan?

Einddatum

Bij het vaststellen van de einddatum moet in ieder geval rekening worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. Dit is de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen. Voor de werknemer is dit relevant omdat pas na  het in acht nemen van deze opzegtermijn een eventuele ww-uitkering kan worden uitgekeerd. Naarmate de einddatum verder in de toekomst ligt, kan het ook nuttig zijn afspraken te maken over de mogelijke situatie dat de werknemer al daarvoor ergens anders in dienst kan treden.

Ontslagvergoeding

Sinds 2015 kennen we een bij wet bepaalde vergoeding: de transitievergoeding. Deze vormt dan ook meestal de basis voor een overeen te komen vergoeding. Het kan echter ook zo zijn dat er een CAO of Sociaal Plan geldt waarin een andere vergoeding is bepaald. Ook de omstandigheid dat er onvoldoende goede reden is voor ontslag kan leiden tot een hogere vergoeding.

Vrijstelling van werkzaamheden

De werknemer zal in ieder geval tot einde dienstverband zijn loon willen blijven ontvangen. Het is goed om af te spreken wat daar tegenover staat. Moet er tot het einde worden blijven gewerkt of krijgt de werknemer al eerder vrij? En wat berekent dit voor de vakantiedagen? Worden die dan nog uitbetaald of juist niet meer?

Eindafrekening

Uiterlijk in de maand na de beëindigingsdatum stelt de werkgever een eindafrekening op waarin wordt uitbetaald wat de werknemer nog tegoed heeft. Dit is meestal het opgebouwde vakantiegeld, maar kan ook een vergoeding bevatten voor niet opgenomen vakantiedagen, een (pro rata) bonus of 13e maand, ed  Concurrentie- en relatiebeding

Bedingen

Anders dan nog wel eens wordt gedacht, blijft een werknemer ook na ontslag met wederzijds goedvinden in principe aan een concurrentiebeding gebonden en kan dit gevolgen hebben voor het vinden van een nieuwe baan. Ook over de gebondenheid aan een concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding enz moet dus worden nagedacht.

Getuigschrift en referenties

Het verstrekken van een neutraal getuigschrift is op grond van de wet verplicht maar een werknemer heeft voor sollicitaties meer aan een positief getuigschrift. Daarbij wordt dan doorgaans ook afgesproken dat er positieve referenties worden verstrekt.

Bijdrage juridische kosten

Voor zowel werkgever als werknemer is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst volledig en duidelijk is en dat de werknemer zich realiseert waar hij voor tekent. Het is daarom gebruikelijk dat de werknemer zich daarover kan laten adviseren door een arbeidsrecht advocaat en de kosten daarvan worden vergoed door de werkgever. Hiervoor wordt dan een maximum bedrag  in de VSO opgenomen.

Inleveren van bedrijfseigendommen

Maak ook afspraken over de datum van inleveren van de eigendommen van werkgever die in bezit zijn van de werkgever (bijv auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels, bedrijfskleding). Doorgaans zal dit op de laatste daadwerkelijke werkdag zijn maar de werknemer kan er belang bij hebben bijvoorbeeld nog langer in de auto te blijven rijden tijdens een daarop volgende periode van vrijstelling van werk.

Bedenktermijn

Nieuw in de wet sinds 2015 is dat de werknemer zich binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kan bedenken. Dit recht moet in de VSO worden opgenomen.

Finale kwijting

Aan het einde van de VSO wordt altijd opgenomen dat beide partijen geen andere vorderingen meer op elkaar hebben. Let er dus goed op of alles in de VSO is geregeld.

Dit zijn de meest voorkomende bepalingen in een VSO. Afhankelijk van de verdere omstandigheden kan ook nog worden gedacht aan bepalingen over outplacement. Scholing, studiekostenregeling, overname van auto of telefoon, optie/aandelenregelingen en communicatie over vertrek. We maken nog steeds heel vaak mee dat bepaalde zaken niet of onduidelijk zijn geregeld, waardoor dan toch nog een geschil ontstaat. Laat u dus altijd goed adviseren over de inhoud van een VSO.

Vragen? Bel ons vrijblijvend op 071 – 737 0339