201401.14
0

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Het blijft opvallend stil rondom de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Sneller/Das (7 november 2013, EUR C-442/12). In deze uitspraak bepaalt het Hof dat een verzekerde in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure, zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen.

De vrije advocaatkeuze kan niet worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen. De vrije keuze van rechtshulpverlener (artikel 4 Richtlijn 87/344) heeft een algemene strekking en bindend karakter.

Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor rechtsbijstandsverleners. Immers een verzekerde kan op basis van deze uitspraak de juridische bijstand van een advocaat of rechtshulpverlener naar eigen keuze claimen. In de praktijk blijken verzekeraars totnogtoe vast te houden aan interne juridische dienstverlening, en zonodig door te verwijzen naar advocatenkantoren waarmee een samenwerking bestaat. Dat beleid is niet meer te verenigen met het recente arrest van het HvJ EU. De verzekerde die een onafhankelijke, gespecialiseerde advocaat of jurist wil inschakelen, dient zich dan ook uitdrukkelijk te beroepen op dit belangwekkende arrest Sneller/Das.