202003.05
0

Arbeidsrecht en het Coronavirus

Welke maatregelen moeten werkgevers treffen?

Iedere werkgever is verplicht te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Dat betekent bijvoorbeeld het nemen van extra hygiënemaatregelen, het beperken van zakenreizen naar risicogebieden, werknemers voorzien van beschermingsmateriaal als ze gevaar voor besmetting lopen of de mogelijkheid bieden om thuis te werken als het werk dat toelaat.

Wat mag je van een werknemer verwachten?

Een werkgever mag vragen aan zijn medewerkers of ze recent in een risicogebied zijn geweest, dit is niet in strijd met de AVG. Zolang medewerkers geen ziekteverschijnselen hebben, is er volgens het RIVM geen reden medewerkers te weren van de werkvloer als zij terugkomen van een reis uit risicogebieden. Als een medewerker in een risicogebied is geweest en ziekteverschijnselen heeft, mag deze wel de toegang tot de werkplek worden geweigerd.

Als medewerkers vanwege Corona preventie niet op kantoor en niet thuis kunnen werken, behouden ze wel het recht op loon. Dit is anders als een werknemer niet op het werk wil komen uit angst voor besmetting zonder dat daarvoor een goede reden is. In dat geval kan sprake zijn van werkweigering en heeft de werknemer geen recht op loon.

Als scholen door het coronavirus dicht gaan kan een werknemer onder de Wet Arbeid en Zorg  gedurende maximaal enkele dagen calamiteitenverlof of eventueel kortdurend zorgverlof. Calamiteitenverlof is een zeer tijdelijke noodmaatregel, dus bijvoorbeeld als per direct de scholen sluiten. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om tijdelijk in de zorg voor familie te voorzien als niemand anders dit kan doen. Beide vormen van verlof zijn bedoeld voor een korte periode. Een werknemer heeft tijdens calamiteitenverlof recht op het volledige loon en tijdens kortdurend zorgverlof op tenminste 70% van het loon (tenzij CAO anders bepaalt).

Als de scholen of kinderopvang voor een langere periode dicht gaan zijn werknemer zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang. Als ze dit zelf gaan doen en niet kunnen thuiswerken, moeten ze hiervoor dan ook vakantiedagen opnemen.

Kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door het coronavirus kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er kan dan worden aangevraagd om het personeel minder uren te laten werken. De werknemers behouden dan hun loon en de werkgever kan een ww-uitkering aanvragen voor de uren dat ze minder werken ter compensatie van het betaalde loon. Bedrijven komen in aanmerking voor de regeling als ze kunnen aantonen dat ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebben als gevolg van het coronavirus.

Verdere vragen ? Neem contact op met Liesbeth of Femke via info@lvdadvocaten.nl