202004.16
0

De 1,5 meter werkvloer

Alle werkgevers in Nederland staan in april/mei 2020 voor de uitdagende taak om beleid te ontwikkelen voor de periode waarin de huidige Corona maatregelen versoepeld worden. Hoe kan het werk worden gedaan in de “1,5 meter economie”?

De werkgever is volgens de Arbowetgeving verplicht om het werk zo te organiseren dat sprake is van een veilige werkplek, een veilig productieproces en veilige werkomstandigheden. Aangezien er nog geen vaccin is, en een nieuwe uitbraak voorkomen moet worden, kan er vanuit worden gegaan dat 1,5 meter fysieke afstand voor de rest van 2020 en wellicht ook daarna de norm zal zijn.

Voor sommige sectoren zoals horeca, reisbranche, land-en tuinbouw, winkels, zal dit een enorme impact hebben. Andere sectoren zoals de zakelijke en financiële dienstverlening kunnen veel eenvoudiger vanuit huis werken, zodat een aanpassing hier gemakkelijker zal zijn. Voor alle sectoren geldt: de arbeidsplaats en de werkprocessen moeten worden aangepast en ook over de thuiswerkactiviteiten moet goed nagedacht worden.

Zo zal op de werkvloer aan de volgende maatregelen kunnen worden gedacht, in willekeurige volgorde:

 • Bij de entree: Voorlichting over voorschriften en/of een veiligheidsheidsmedewerker voor de handhaving hiervan;
 • Looppaden op de werkvloer en op de trap, gespreid gebruik WC en lift;
 • Aanpassing van werk/productieproces zodat afstand wordt gehouden en fysieke contacten vermeden of beperkt worden;
 • Inventarisatie van materialen en plekken die intensief gebruikt worden en daarom meerdere keren per dag schoongemaakt moeten worden;
 • Het indelen in teams die roulerend op kantoor- of thuiswerken, verspreid over de week (of dag?);
 • Spreiding van lunch- en pauzetijden over afdelingen zodat een drukke kantine voorkomen wordt;
 • Opnieuw inrichten kantoortuin zodat ook daar 1,5 meter afstand kan worden gehouden (cubicles?);
 • Evaluatie flexibele werkplekken; kunnen deze nog altijd door wisselende medewerkers worden gebruikt, of worden dit tijdelijk toch weer persoonlijke (duo) werkplekken?
 • Individueel: KPI’s aanpassen waarbij fysieke contactmomenten worden gewijzigd in bijvoorbeeld video, en op output wordt gemeten in plaats van aanwezigheid;
 • het inventariseren van medewerkers die met het openbaar vervoer komen en alternatieven met hen onderzoeken;
 • Voorlichting en controle van de thuiswerkplek of deze voldoet aan de Arbonormen;
 • Instructies voor thuiswerken (pauze, een gezonde werkhouding, dagindeling met voldoende variatie en pauze);
 • het introduceren van software waarmee contact kan worden gehouden met collega’s om een kantooromgeving te simuleren;
 • Onderzoek of maatregelen ter voorkoming van psychosociale belasting van thuiswerken (PSA);
 • Last but not least: een specifiek beleid met risico-beperkende maatregelen voor medewerkers met een kwetsbare gezondheid;

Indien uw organisatie een preventiemedewerker heeft dan ligt het voor de hand dit beleid in overleg met hem/haar te ontwikkelen.

Onderdelen van dit 1,5 meter beleid zullen naar onze inschatting instemmingsplichtig zijn (art. 27 lid 1 sub d. WOR “een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid”, en indien gekozen wordt voor software die de medewerkers thuis kan volgen; dient vóór de implementatie hiervan een afweging plaats te vinden voor de AVG en zal dit tevens instemmingsplichting in de zin van art. 27 lid 1 sub l WOR zijn “een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen”.  Overleg hierover met de Ondernemingsraad is geboden.

Auteur: Femke Luijkx