201802.14
0

De GDPR (Privacy richtlijn) geldt vanaf 25 mei 2018

Zoals u waarschijnlijk weet, moeten alle bedrijven en overheden in Europa vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de algemene richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens, de GDPR. Wij gaan de komende tijd regelmatig info en updates over dit onderwerp geven.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft zojuist een belangrijke handleiding gepubliceerd over de regels en toepassing van de AVG.

Check https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming

voor een eerste start. Daarnaast belangrijk om de komende tijd mee aan de gang te gaan:

– het formuleren van privacy beleid;

– indien uw bedrijf (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt in de zin van de GDPR, de aanstelling van een DPO;

– het trainen van uw personeel;

– het houden van een nulmeting, en vandaar uit verder opstellen van een actieplan.

– bij het starten van een project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is het raadzaam om een PIA te houden (Privacy Impact Assessment) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacycheck/privacy-impact-assessment-pia

Veel succes en indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen heeft, van harte welkom!