201702.14
0

Laster tegen huisarts op Facebook mag niet

Een patiënt was bij zijn huisarts geweest voor nierklachten. Later was de functionaliteit van één van zijn nieren in zeer grote mate uitgevallen. De patiënt verweet zijn huisarts niet kordaat en tijdig te hebben ingegrepen en plaatste diverse verwijten over haar op zijn Facbook pagina. Hij schreef onder meer “dit gaat nog wel n staartje voor d’r krijgen, eigenwijze troll..”, “maar had inderdaad een 020’er kunnne zijn met zo’n stomme kop” en “wanneer komt er een eind aan de praktijken van [naam huisarts]…? Een zich huisarts noemende vrouw in [woonplaats] en tevens maar dan ook levensgevaarlijk voor haar patiënten.”

De huisarts vroeg in kort geding hiermee te stoppen en de eerdere berichten te verwijderen. De rechter in Rotterdam wees dit toe nu de berichten bedreigend, beledigend en opruiend waren en de eer en goede naam aantastten van de huisarts terwijl ze ongefundeerd bleken te zijn. Dit woog daarmee zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting.