202012.29
0

Liegen over vakantiebestemming

Weer een actuele Corona uitspraak: een werknemer die zijn vakantiebestemming verzweeg. Erger nog: desgevraagd loog hij over de bestemming. Dat leidde tot zijn ontslag.

De werknemer was in dienst bij DJI en was tot 15 augustus met vakantie geweest. Drie dagen voor afloop van zijn verlofperiode had hij telefonisch contact met zijn leidinggevende waarbij hij verklaarde naar Duitsland en Griekenland (beide code geel op dat moment) te zijn geweest. Per 16 augustus begon hij weer met werken. Die avond ontstond bij de werkgever twijfel over de vakantiebestemming, er gingen geruchten dat de werknemer naar Turkije was geweest (code oranje). Werknemer bleef echter op verschillende momenten volhouden dat hij echt naar Duitsland en Griekenland was geweest en liet zelfs reisinformatie daarvan zien. Vanwege aanhoudende twijfel werd Bureau Integriteit ingeschakeld om dit te onderzoeken. De werknemer meldde zich vervolgens ziek en verklaarde ook aan de bedrijfsarts niet naar Turkije te zijn geweest.

Uiteindelijk gaf hij aan Bureau Integriteit toe dat hij wel naar Turkije was geweest. Hij had gelogen uit angst dat hij in quarantaine moest en dan geen loon zou krijgen. De werkgever vroeg ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter.

De rechter in Zwolle vond dat de werknemer in strijd met de Gedragscode Integriteit Rijk had gehandeld, een vals reisdocument had overlegd en had gelogen en daarmee opzettelijk onjuiste informatie had verstrekt. De arbeidsovereenkomst werd per direct ontbonden wegens verwijtbaar handelen zonder toekenning van een transitievergoeding.