201905.16
0

#me too blijft ons bezighouden

De storm is sinds de eerste #metoo onthullingen in 2017, niet meer gaan liggen, met als tragisch dieptepunt de recente publicaties rondom hoogleraar Arbeidsrecht R.B. aan de UvA. Waar iemand in de jaren ’90 en ’00 wellicht nog gemakkelijk mee weg was gekomen, is dat anno 2019 volstrekt undone en zeker als er sprake is van een machtsverhouding (leidinggevende – ondergeschikte). Wij zien dat werkgevers snel moeten schakelen om te zorgen dat hun leidinggevenden / werknemers zich volgens deze veranderde omgangsnormen gedragen. Ook lijkt de beleving van “wat mag” of althans “zou moeten kunnen” door mannen nog wel heel anders te worden ervaren dan door vrouwen. Vrouwen ervaren dit doorgaans sneller als grensoverschrijdend of seksistisch. Er zijn veel tips te geven over hoe binnen een organisatie dit onderwerp op zorgvuldige wijze moet worden aangepakt. Zie ons eerdere bericht van 26 oktober 2017 https://www.lvdadvocaten.nl/me-too-op-werkvloer/ . Als er binnen uw organisatie nu nog geen (externe) vertrouwenspersoon, klachtenregeling bestaat en vanuit HR aandacht aan dit onderwerp is geschonken, dan is er werk aan de winkel!