202008.25
0

Ontslag wegens reorganisatie

Met een verslechtering van de economie, gaan veel bedrijven reorganiseren, vaak met gedwongen ontslagen. De werkgever moet hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV waarbij de bedrijfseconomische reden moet worden aangetoond aan de hand van de financiële gegevens van het bedrijf. Ook moet de werkgever aantonen welke werknemers volgens het afspiegelingsbeginsel als eerste voor ontslag in aanmerking komen. Als er meer dan 20 werknemers worden ontslagen, is het een collectief ontslag waarbij een Sociaal moet worden opgesteld.

Als je werkgever bij UWV een ontslagaanvraag indient, krijg je als werknemer een kopie daarvan en heb je twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld zinvol zijn als je twijfelt over de bedrijfseconomische reden of als het afspiegelingsbeginsel niet goed is toegepast.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@lvdadvocaten.nl  of 071 – 737 03 39