202101.15
0

Update DBA: Webmodule op Ondernemersplein

De Belastingdienst heeft (als pilot) de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie beschikbaar gemaakt. Deze geeft inzicht of sprake is van een arbeidsrelatie, en of er dus loonheffingen moeten worden ingehouden.

Na het beantwoorden van vragen die gaan over;

  • de persoonlijke plicht om arbeid te verrichten (mag de opdrachtnemer zich laten vervangen);
  • de gezagsverhouding (kan opdrachtgever instructies geven, bepalen waar en wanneer de werkzaamheden worden verricht), en
  • of er al dan niet loon wordt betaald,
  • of de werkzaamheden kernactiviteiten van de onderneming betreffen of juist een specifieke klus betreffen waarvoor opdrachtgever geen specialistische kennis in huis heeft; .

geeft de module een inschatting of sprake is van een arbeidsrelatie. In dat geval moeten er dus loonheffingen worden ingehouden. De module is nog in pilotfase. Aan de module kunnen geen rechten worden ontleend. Het geeft wel alvast een praktische inkijk hoe de Belastingdienst de samenwerking zal beoordelen. Wij adviseren dan ook om in ieder geval deze check te doen:

https://ondernemersplein.kvk.nl/webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie/

Daarnaast heeft de Belastingdienst op haar site ook een heldere vragenlijst opgesteld. Hiermee kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers ook zelf uitzoeken of zij loonheffingen moeten inhouden of niet. Daarbij worden de 3 kenmerkende elementen gecheckt (persoonlijke plicht tot het verrichten van arbeid; gezagsverhouding, en loon):

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/content/wanneer-is-sprake-van-loondienst