201301.24
0

Vakantiedagen en ziekte

Veel werkgevers hebben de nieuwe vakantiewetgeving nog niet doorgevoerd. Een gemiste kans.

De vakantiedagenwetgeving is sinds 1 januari 2012 van kracht en verkort de verjaringstermijn van vakantiedagen naar 6 maanden na verstrijken van het jaar waarin de vakantiedagen ontstaan zijn. Dat is een groot verschil met de verjaringstermijn van 5 jaar die tot 1 januari 2012 gold.

Een tweede belangrijke wijziging is dat vakantiedagen ook tijdens ziekte onbeperkt worden opgebouwd, en door de zieke werknemer dienen te worden genoten. Uitzondering hierop is indien de werknemer redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht vakantie te genieten. In dat geval geldt de oude verjaringstermijn van 5 jaar.