201602.04
0

VAR verdwijnt per 1 mei 2016

De Eerste Kamer stemde afgelopen dinsdag in met de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Dan treedt de Wet Deregulering Beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking waarmee de VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten, die zzp’ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid moeten geven.

Op dit moment kunnen zzp’ers met een VAR bij een opdrachtgever aantonen dat deze een zelfstandige inhuurt en dus geen loonheffing en premies hoeft af te dragen. Door zelfstandigen te vragen een VAR te overleggen kunnen opdrachtgevers zich vrijwaren van loonbelasting en premies. In praktijk komt het echter voor dat zzp’ers weliswaar over een VAR beschikken maar in praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn (‘schijnzelfstandigen’).

Met de invoering van de Modelovereenkomsten kunnen opdrachtgevers en zzp’ers die zekerheid willen over de verplichting tot afdracht van loonbelasting en premies (sector)specifieke contracten door de Belastingdienst laten toetsen. Die beoordeelt wie verantwoordelijk is voor afdracht van loonheffingen.