202007.01
0

Vrije advocaatkeuze in onderhandelings- / voorbereidende fase voor procedure

Het Europese Hof heeft op 14 mei 2020 voor rechtsbijstandsverzekerden een belangrijke uitspraak gedaan. Hiermee is de mogelijk deur geopend naar een recht op vrije advocaatkeuze tijdens de onderhandelingsfase vóór een eventuele procedure. Dat is goed nieuws voor alle personen en ondernemingen met een rechtsbijstandsverzekering, die een advocaat naar eigen keuze willen inschakelen.

Het Europese Hof heeft bepaald dat het recht op vrije advocaatkeuze geldt in elk stadium voorafgaand en na afloop van een gerechtelijke procedure, en ook in het geval van een bemiddelingsprocedure. Het maakt daarbij niet uit of de bemiddelingsprocedure is gestart op aangeven van een rechterlijke instantie, of door de partijen zelf. Ook geldt dit recht voor procedures bij rechtbanken maar ook overheidsinstanties zoals UWV of de Belastingdienst (gerechtelijke en administratieve procedures).

Omdat het recht op vrije advocaatkeuze “ruim moet worden uitgelegd” (aldus het Hof) en het Unierecht alternatieve methoden van geschillenbeslechting aanmoedigt, is verdedigbaar dat ook onderhandelingen ter voorkoming van een gerechtelijke of administratieve procedure onder het recht van vrije advocaatkeuze vallen.

Zie het arrest: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2020:372