201901.04
0

Wat is er gewijzigd per 1 januari 2019?

WIEG

De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) is in werking getreden. Deze wet geeft werknemers geboorteverlof na de bevalling van hun partner. Werknemers die 5 dagen per week werken, krijgen recht op 5 dagen vrij. Werkt men minder uren per week, dan geldt dat dit partnerverlof 1 maal het aantal werkuren per week is. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens 5 weken extra geboorteverlof krijgen.

Transitievergoeding

De maximum transitievergoeding is verhoogd naar € 81.000 (was € 79.000)

De ‘kleine-werkgeversregeling’ wordt versoepeld. Dit houdt in dat de financiële eisen om een bedrijfseconomische noodzaak aannemelijk te maken lichter worden, zodat een kleine werkgever sneller in aanmerking komt voor deze regeling. Bij toepassing van de kleine werkgeversregeling worden de dienstjaren van de werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet meegeteld, zodat de transitievergoeding vaak lager uitvalt.

WOR

Vanaf 1 januari 2019 is ook de Wet op Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Dan wordt een jaarlijks gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen bedrijven met 100 en meer werknemers verplicht.