201811.20
0

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 7 november jl heeft minister Koolmees het voorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) aan de Tweede Kamer gestuurd. Met dit Wetsvoorstel wordt beoogd de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Dit houdt een aantal belangrijke wijzigingen in:

Oproepcontract

Een oproepkracht moet minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever en behoudt recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. Zodra de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, moet de werkgever een contract aanbieden met een arbeidsomvang van tenminste het gemiddelde in die afgelopen 12 maanden.

Proeftijd

Voor een contract voor onbepaalde tijd kan een maximale proeftijd worden afgesproken van vijf maanden. De proeftijd in een contract voor bepaalde tijd (langer dan zes maanden en maximaal twee jaar) blijft één maand.

Ketenregeling

We gaan weer terug naar de oude ketenregeling van voor de WWZ: maximaal drie contracten in totaal 36 maanden. De tussenpoos van zes maanden tussen contracten voordat de keten opnieuw gaat lopen blijft wel hetzelfde, maar kan bij cao worden verkort als sprake is van werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Cumulatiegrond

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, moet hij nu aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen (bijvoorbeeld disfunctioneren, bedrijfseconomische omstandigheden of verstoorde arbeidsrelatie). In de WAB wordt hieraan toegevoegd de “cumulatiegrond” (i-grond). Een werknemer kan met toepassing van deze ontslaggrond ook worden ontslagen als sprake is van twee of meer onvoldragen ontslaggronden. Bij een beëindiging op deze grond, kan de rechter de werknemer een extra vergoeding toekennen ter hoogte van maximaal 50 % van de transitievergoeding.

Transitievergoeding

Bij een beëindiging op verzoek van de werkgever (ontbinding, opzegging of niet verlengen van tijdelijk contact) moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan de werknemer. Dit geldt vanaf de eerste dag van het dienstverband (nu pas als het contract tenminste twee jaar heeft geduurd). De transitievergoeding bedraagt dan over de gehele duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

Payrolling

In de wet wordt een definitie van de payrollovereenkomst opgenomen, waarmee wordt vastgelegd dat de werkgever bij payrolling geen allocatiefunctie vervult en payrolling niet wordt aangemerkt als uitzendarbeid. Werknemers die in dienst zijn bij een payrollbedrijf, krijgen op grond van het wetsvoorstel dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die wel rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

WW-premie

De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als zij werknemers direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.