201902.06
0

Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen door aanpassingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een cumulatiegrond waardoor ontslag ook mogelijk wordt als er sprake is van verschillende (gedeeltelijke) ontslaggronden en krijgen werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.

In ons eerdere nieuwbericht hebben we een aantal voorgestelde maatregelen al op een rijtje gezet. De aanpassing van de proeftijd die daarbij stond gaat niet door, de overige maatregelen wel.

De definitieve wijzigingen zijn nu als volgt:

• Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een verschillende  ontslaggronden. Nu moet de werkgever aan een van de in de wet genoemde ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe ontslaggrond geeft de rechter de mogelijkheid deze gronden te combineren. De werknemer kan in dat geval maximaal de helft van de transitievergoeding bovenop de transitievergoeding er bij krijgen.

• Vanaf de eerste werkdag ontstaat het recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.

• De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar;

• De WW-premie voor werkgevers wordt lager als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

• Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

• De ketenbepaling (meerdere contracten voor bepaalde tijd achter elkaar) wordt verruimd, zodat (net als voor 2015) in drie jaar tijd max. drie contracten voor bepaalde tijd kunnen worden afgesloten.

• De regels voor seizoensarbeid wijzigen: de pauze tussen verschillende contracten voor bepaalde tijd kan bij cao worden verkort naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan;

• Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte;

• Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen.