202007.06
0

Wijzigingen per 1 juli 2020

Uitbreiding geboorteverlof voor partners (Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG)

Eerder schreven we al dat partners van vrouwen die een kind hebben gekregen per 1 januari 2019 een week vrij kregen na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog eens vijf weken verlof bij. Deze vijf weken kunnen verspreid worden opgenomen in het eerste halfjaar na de geboorte of ineens achter elkaar. UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon.

Indexering minimumloon en uitkeringen

Het minimumloon stijgt van € 1653,60 naar € 1680,00 bruto per maand. Omdat de meeste uitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon, stijgen ook de uitkeringen per 1 juli 2020.

Kinderopvang en Corona

De vergoeding die ouders van de overheid ontvingen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang is gestopt. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni.

Per 1 juli 2020 stopt de noodopvang van kinderen voor alle ouders in verband met corona.