201611.07
0

Transitievergoeding per 1 januari 2017

De maximale transitievergoeding wordt met ingang van 1 januari 2017 door de jaarlijkse indexering verhoogd van € 76.000 naar € 77.000 bruto. Voor werknemers met een brutojaarsalaris boven de € 77.000 is de maximum transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

201604.04
0

Lagere transitievergoeding, is dat mogelijk?

Onder de WWZ is wettelijk precies bepaald wat de hoogte van de transitievergoeding is. Soms valt de transitievergoeding echter toch lager uit, bijvoorbeeld doordat transitie- of inzetbaarheidskosten in aftrek kunnen worden genomen. Lees hier alles over de hoogte van de transitievergoeding.

201509.18
0

Transitievergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Met de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015 kan een werkgever niet langer zelf de ontslagroute kiezen. Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte moet hij toestemming vragen aan UWV. Alle andere ontslaggronden (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en dergelijke) worden door de kantonrechter beoordeeld. Ongeacht welke…

201502.19
0

WWZ – nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gaat er vooral op het gebied van het ontslagrecht veel veranderen. Werkgevers en werknemers krijgen dan onder andere te maken met de transitievergoeding en een wettelijk vastgelegde ontslagroute (rechter of UWV). Ontslagroutes Anders dan nu zal de werkgever vanaf 1 juli 2015 niet meer kunnen kiezen tussen een procedure bij UWV…

201406.14
0

Werk en Zekerheid aangenomen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer en zal op 1 januari 2015 respectievelijk 1 januari 2016 in werking treden. De wet beoogt de rechtspositie van flexwerkers te versterken, het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en eerlijker te maken, en (o.a.) de WW te hervormen. Enkele belangrijke wijzigingen om mee…