201209.13
0

Jongeren vaker werkloos door bescherming zittende werknemer

“Jongeren hebben minder kansen op een baan in landen met een strikte werkgelegenheidsbeschermende wet- en regelgeving zoals een weinig soepel ontslagrecht. Vooral middelbaar en hoger opgeleide jongeren worden benadeeld door een strikte werkgelegenheidsbescherming. Het arbeidsmarktsegment waarin zij terechtkomen is over het algemeen meer gereguleerd (bijvoorbeeld via cao’s) en hun ontslagkosten zijn hoger.”

Dit blijkt uit onderzoek van Nijmeegse sociologen. De bevindingen lijken een steuntje in de rug voor de voorgenomen hervorming van het Nederlandse ontslagrecht. Maar, is verdere flexibilisering, of hernieuwde invoering van “functioneel leeftijdsontslag”, of de VUT nodig? Als gevolg van de crisis zijn veel bedrijven het vet op de botten al lang kwijt. Voor de komende jaren wordt als gevolg van de pensionering van de “babyboomgeneratie” een krapte op de arbeidsmarkt voorspeld.

Uiteraard moet de ongelijkheid in het huidige ontslagstelsel, als gevolg van het bestaan van twee verschillende procedures via UWVWERK en de kantonrechter, eens worden aangepakt. Goede scholing die aansluit bij de vraag van de werkgevers, en employability, om de werknemer tot zijn pensioen goed te laten functioneren, lijken echter van groter belang voor een optimale arbeidsmarkt.