201511.09
0

In hoger beroep gaan tegen je ontslag

Met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is het mogelijk om in hoger beroep te gaan als je bent ontslagen. Heeft dat zin en waar moet je rekening mee houden? Liesbeth schreef er over in Intermediair Online, klik hier.

201510.02
0

Hoe zat het ook alweer met de afspraken over de bonus ?

Veel werknemers werken met targets om aan het einde van het jaar een bonus te kunnen halen. Helaas zijn de targets niet altijd even duidelijk gesteld en zijn er veelal ook nog andere criteria om de bonus daadwerkelijk te krijgen. Wanneer bestaat er nou recht op een bonus? Liesbeth schreef er over in Intermediair Online,…

201509.18
0

Transitievergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Met de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015 kan een werkgever niet langer zelf de ontslagroute kiezen. Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte moet hij toestemming vragen aan UWV. Alle andere ontslaggronden (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en dergelijke) worden door de kantonrechter beoordeeld. Ongeacht welke…

201509.17
0

lagere WW-uitkering na kort dienstverband

Per 1 juli 2015 is de wijze van berekening van de WW veranderd. Hierdoor ontvangen mensen die niet het hele jaar loon hebben gekregen een lagere WW uitkering. Als je in de voorgaande 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt kan je een kortdurende WW- uitkering van drie maanden krijgen. Als je daarnaast in de…

201508.20
0

De arbeidsomstandigheden van de ZZP’er

Heeft een ZZP’er ook recht op een gezonde en veilige werkplek als hij bij de opdrachtgever komt werken? Liesbeth werkte mee aan een nieuw artikel hierover in Intermediair online, klik hier.

201504.20
0

Is het een goed idee om zzp’er te worden

Wat te doen als je baas je vraagt om je vaste dienstverband om te zetten in een zzp contract?  Daarover gaat de nieuwe bijdrage op Intermediair Online van Liesbeth. klik hier

201503.10
0

Aftopping pensioenen per 1 januari 2015

Het Kabinet Rutte II kan geen daadkracht ontzegd worden; per 1 januari 2015 zijn substantiële wijzigingen doorgevoerd in de fiscale sfeer. Omdat men ouder wordt en langer moet doorwerken, is ook de maximale premieopbouw verlaagd. Voor mensen met een middelloonregeling geldt dat zij maximaal 1,875% van het brutoloon onbelast mogen sparen. Voor eindloonregelingen wordt dit…

201503.10
0

Werkkostenregeling per 1 januari 2015

De Werkkostenregeling is definitief ingevoerd, met ingang van 1 januari 2015 kan slechts 1,2% van de totale bruto loonsom van de onderneming, onbelast aan vergoedingen aan werknemers worden besteed. Dit was in 2014 nog 1,5%. Vergoedingen boven deze 1,2% zullen worden belast met een eindloonheffing van 80%. Alles wat de werknemer uit de arbeidsovereenkomst geniet,…