201401.14
0

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Het blijft opvallend stil rondom de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Sneller/Das (7 november 2013, EUR C-442/12). In deze uitspraak bepaalt het Hof dat een verzekerde in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure, zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen. De vrije advocaatkeuze kan niet worden beperkt tot de situaties waarin…

201312.09
0

Payrolling onder vuur

2013 is geen al te best jaar voor de payroll industrie. Payrolling is de driehoeksverhouding waarbij de payrollorganisatie naast de salarisadministratie ook het juridisch werkgeverschap op zich neemt en een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer sluit. De bedoeling daarvan is dat bepaalde werkgeversrisico’s bij ziekte en ontslag niet meer voor rekening van de inlener komen, terwijl…

201301.24
0

Vakantiedagen en ziekte

Veel werkgevers hebben de nieuwe vakantiewetgeving nog niet doorgevoerd. Een gemiste kans. De vakantiedagenwetgeving is sinds 1 januari 2012 van kracht en verkort de verjaringstermijn van vakantiedagen naar 6 maanden na verstrijken van het jaar waarin de vakantiedagen ontstaan zijn. Dat is een groot verschil met de verjaringstermijn van 5 jaar die tot 1 januari…

201301.24
0

De werkkostenregeling komt eraan

Per 1 januari 2015 dient de Werkkostenregeling door elke onderneming te worden toegepast. Let op: de Werkkostenregeling komt in veel gevallen neer op een belastingverhoging. Bij de werkkostenregeling mag een bedrag gelijk aan 1,5% van de totale loonsom worden “aangewezen” als onbelaste vergoedingen. De werkgever is vrij om te bepalen welke vergoedingen als onbelaste vergoedingen…

201209.13
0

Top 100 malafide uitzendbureaus wordt hard aangepakt

De Inspectie SZW en de Belastingdienst pakken vanaf het najaar van 2012 als eerste de honderd uitzendbureaus aan die het meest over de schreef gaan. De minister gaat een register aanleggen met ondernemingen die al eerder beboet zijn. Lees meer

201209.13
0

Jongeren vaker werkloos door bescherming zittende werknemer

“Jongeren hebben minder kansen op een baan in landen met een strikte werkgelegenheidsbeschermende wet- en regelgeving zoals een weinig soepel ontslagrecht. Vooral middelbaar en hoger opgeleide jongeren worden benadeeld door een strikte werkgelegenheidsbescherming. Het arbeidsmarktsegment waarin zij terechtkomen is over het algemeen meer gereguleerd (bijvoorbeeld via cao’s) en hun ontslagkosten zijn hoger.” Dit blijkt uit…