201502.19
0

WWZ – Wat wijzigt er per 1 januari 2015?

In 2015 gaat er veel veranderen in het arbeidsrecht: de Wet Werk in Zekerheid wordt vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd. Het doel van deze gewijzigde wetgeving is onder meer om werknemers snel(ler) een contract voor onbepaalde tijd te geven. Per 1 januari 2015 worden er vooral enkele nieuwe beperkingen gesteld aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde…

201502.19
0

WWZ – nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gaat er vooral op het gebied van het ontslagrecht veel veranderen. Werkgevers en werknemers krijgen dan onder andere te maken met de transitievergoeding en een wettelijk vastgelegde ontslagroute (rechter of UWV). Ontslagroutes Anders dan nu zal de werkgever vanaf 1 juli 2015 niet meer kunnen kiezen tussen een procedure bij UWV…

201406.14
0

Werk en Zekerheid aangenomen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer en zal op 1 januari 2015 respectievelijk 1 januari 2016 in werking treden. De wet beoogt de rechtspositie van flexwerkers te versterken, het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en eerlijker te maken, en (o.a.) de WW te hervormen. Enkele belangrijke wijzigingen om mee…

Overgang van onderneming van transportbedrijf zonder overname van vrachtauto’s
201404.07
0

Overgang van onderneming van transportbedrijf zonder overname van vrachtauto’s

Onlangs wees het Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2014:588, Benetra B.V./ werknemer) een interessant arrest inzake een bedrijfsovername tussen transportbedrijf  Benetra en transportbedrijf Wiba. Het merendeel van de activiteiten, het klantenbestand en personeel waren door Wiba overgenomen. De vrachtwagens – belangrijke materiële activa – echter niet. Anders dan de kantonrechter oordeelde het Hof dat, ondanks het feit…

201404.07
0

Klijnsma streeft naar nieuw pensioenstelsel

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft een nieuw pensioensysteem voor ogen, waarbij werknemer en werkgever een vaste premie betalen en de pensioenfondsen minder snel moeten korten op de pensioenuitkeringen dan nu het geval is. Het risico van de behaalde resultaten zal meer bij de werknemer komen te liggen. De Staatssecretaris wint nog advies in bij de SER….

Conscious Uncoupling voor het arbeidsrecht
201404.07
0

Conscious Uncoupling voor het arbeidsrecht

De Amerikaanse actrice Gwyneth Palthrow kondigde onlangs aan haar huwelijk met Coldplay zanger Chris Martin te beëindigen door “Conscious Uncoupling” ofwel “bewust ontkoppelen”. Dit is een proces waarbij de partners niet alleen de relatie, maar ook zichzelf en hun leven onder de loep nemen. Ieder draagt verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie. Daarmee wordt vermeden dat…

201401.14
0

Werkstress belangrijke oorzaak ziekteverzuim

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is de Psychosociale Arbeidsbelasting (“PSA”) beroepsziekte nummer 1 in ons land. Hoe heeft het zover kunnen komen? Het Ministerie noemt als oorzaken hoge werkdruk en ongewenst gedrag van collega’s. Hiernaast zie ik twee oorzaken die…

201401.14
0

Belastingplan 2014 in werking getreden

Het Belastingplan 2014 is in werking getreden. Daarmee is (oa) de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen per 1 januari 2014 komen te vervallen. Ook zullen vanaf 1 juli 2014 G-rekeningen bij banken worden vervangen voor een “Depotservice” bij de Belastingdienst. De AOW leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 2 maanden. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/wat_verandert_er_voor_u_in_2014#Stamrechtvrijstellingvervaltper1januari2014

201401.14
0

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Het blijft opvallend stil rondom de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Sneller/Das (7 november 2013, EUR C-442/12). In deze uitspraak bepaalt het Hof dat een verzekerde in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure, zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen. De vrije advocaatkeuze kan niet worden beperkt tot de situaties waarin…

Payrolling onder vuur
201312.09
0

Payrolling onder vuur

2013 is geen al te best jaar voor de payroll industrie. Payrolling is de driehoeksverhouding waarbij de payrollorganisatie naast de salarisadministratie ook het juridisch werkgeverschap op zich neemt en een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer sluit. De bedoeling daarvan is dat bepaalde werkgeversrisico’s bij ziekte en ontslag niet meer voor rekening van de inlener komen, terwijl…